DAAF Intersections Idea

INTERSECTIONS główny temat Festiwalu należy odnieść do sztuki mediów, jako specyficzny kontekst sztuki w świetle nowych technologii tworzących postmedialną kulturę. Analityczny dyskurs wskazuje na obecny stan kultury wynikający z re definicji mediów reprezentacji, które w sztuce współczesnej funkcjonują jako media wizualne – prasa, fotografia, czy wreszcie film. Nowe formy wizualne tworzą nowe kategorie sztuki mediów, gdzie nic nie dzieje się poza granicami medialnej przestrzeni wykreślanych przez nie same, gdzie zrównanie ich statusu, znaczenia kulturowej siły do postaci istniejących mediów sztuki jest znamienne. Postmedialne formy wizualne, kiedyś mocno wyodrębnione stylistycznie doszły do momentu równości i zaniku tożsamości, jako narzędzia ekspresji tworzą postmedialną kulturę. Nie ma obecnie medialnych technologii, które dominują w praktyce sztuki albo które są z niej programowo wykluczone. Zapadanie się i stapianie wszystkich tych medialnych form w siebie nawzajem oraz zanik unikatowych cech powoduje utratę ich tożsamości. Festiwal ma przybliżyć strategie w ramach sztuk wizualnych, w których te granice i ewentualne skrzyżowania mediów są widoczne, a nawet tworzą wspólny komunikat wizualny. Chcemy zbadać tym samym nowe i intrygujące światy powstałe przez używanie postmedialnej formuły ich tworzenia, które nie mają potwierdzenia w naszej rzeczywistości, zastanowić się jak daleko od niej odchodzą, tworząc symulację jej nowej może bardziej interesującej formy ich przedstawiania.