Open call !!!

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji Digital Attack Art Festival zatytułowanej intersections /miejsca przecięcia/skrzyżowania/.

Festiwal to interdyscyplinarny, międzyuczelniany projekt którego celem jest promocja studentów i absolwentów kierunków artystycznych posługujących się w swojej twórczości cyfrowymi metodami tworzenia komunikatów wizualnych i dźwiękowych w zakresie obrazu ruchomego. Organizatorem drugiej edycji Festiwalu jest Katedra Multimediów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie.

W konkursie Festiwalu mogą wziąć udział młodzi artyści: studenci kierunków artystycznych  wyższych uczelni w Polsce/prace studenckie oraz prace dyplomowe/ oraz absolwenci kierunków i uczelni artystycznych do 2 lat po obronie pracy dyplomowej. Dopuszczalne są wszelkie formy kreacji cyfrowego obrazu ruchomego: video art, animacja 2D i 3D, found footage, generative video, art house video, moving poetry, sety VJ które powstały po 01.01.2017 r.

Aby zgłosić pracę do konkursu Digital Attack Art Festival intersections prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, a następnie, wypełnienie oraz podpisanie Formularza Zgłoszeniowego. Wypełniony Formularz należy przesłać mailem na adres: daafestival@up.krakow.pl

Czekamy na zgłoszenia on-line do 30.04.2019!!!

SZCZEGOŁY NA www.digitalattack.up.krakow.pl

ZAPRASZAMY!

DAAF Team