Ogólnopolski konkurs Digital Attack Art Festival

Celem konkursu jest promocja młodych artystów oraz studentów kierunków artystycznych posługujących się w swojej twórczości współczesnymi metodami tworzenia komunikatów wizualnych i dźwiękowych związanych z cyfrowymi środkami wypowiedzi artystycznej.

Festiwal / konkurs to międzyuczelniany projekt, którego głównym założeniem jest wymiana doświadczeń oraz szeroki wgląd w poziom i kondycję kształcenia artystycznego wykorzystującego cyfrowe technologie obrazowania. Ważnym punktem projektu jest publiczna prezentacja projektów w galerii oraz prezentacja na dedykowanej stronie internetowej.
Wystawa pokonkursowa będzie świadectwem współpracy i kooperacji młodych artystów jak również kontynuacją międzyuczelnianego dialogu artystycznego na bazie platformy wymiany studencko-artystycznej.

Digital attack Art Festival, również ma na celu prezentację najciekawszych niszowych projektów audiowizualnych, wykorzystujących w procesie twórczym narzędzia technologii informatycznych, open source’owe wolne oprogramowanie i samodzielnie stworzone narzędzia. Wszystkie wydarzenia projektu stanowią program o wieloaspektowym spojrzeniu na dźwięk, obraz, ruch i możliwości jego użycia oraz synchronizowania.

Jury wybierze najlepsze prace z dziedziny muzyki i sztuk wizualnych poświęconych nowym mediom oraz zastosowaniom i wpływom nowych technologii na kulturę. O wstępnej kwalifikacji prac decydują organizatorzy festiwalu. Nominacje będą przyznane przez 5-osobowe Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska kulturalno-artystycznego oraz przedstawiciele Uczelni.
Organizatorem drugiej edycji Digital Attack Art Festival /Intersections jest Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Multimediów. Konkurs będzie jedną z części składowych pakietu wystaw w ramach ogólnopolskiej imprezy Sztuka Uniwersytetu-Uniwersytet Sztuki. W całej Polsce 9.05 o godz. 18.00 odbędą się wernisaże i imprezy artystyczne pod szyldem wydziałów artystycznych na uniwersytetach.