Zgłoś się

Aby zgłosić pracę do konkursu Digital Attack Art Festival INTERSECTIONS prosimy o zapoznanie się z  → Regulaminem, a następnie pobranie, wypełnienie oraz podpisanie → Formularza Zgłoszeniowego. Wypełniony Formularz należy przesłać mailem na adres: daafestival@up.krakow.pl. W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Praca ma zostać zgłoszona poprzez podanie w Formularzu Zgłoszeniowym  linku vimeo oraz hasła dostępu/jeśli jest wymagane/.→ UWAGA!
W temacie korespondencji mailowej prosimy o podanie nazwiska oraz tytułu / lub fragmentu tytułu / pracy np. Jan Kowalski_TYTUŁ. W treści maila umieszczamy również link do vimeo i hasło dostępu / jeśli jest wymagane/.→ UWAGA!
Za kompletne będą uznane wyłącznie zgłoszenia spełniające wyżej wymienione założenia. Tylko osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o wynikach selekcji, które będą dostępne na stronie internetowej www.digitalattack.up.krakow.pl